Výsledky prijímacích talentových skúšok v náhradnom termíne Školský rok 2019/2020

odbor : 4 – ročné 7451 J – športové gymnázium

Zoznam prijatých uchádzačov:

Por. číslokódPočet bodov
1.P 643149
2.P 2217
45
3.P 4215 42
4.T 2395 40
5.P 145639
6.P 2579 28
7.P 1999
25