čas od – do, deň
Mgr. Gabriela Gerbocová14:30 – 15:15 UT
RNDr. Katarína Jakubíková13:30 – 14:15 UT
Jana Kandráčová13:00 – 14:15 PO
Mgr. Miroslava Krajníková14:30 – 15:15 UT
Mgr. Jana Mišinská14:00 – 15:00 UT
Mgr. Anna Olšavská13:30 – 14:15 PO
Mgr. Patrik Pelegrin14:30 – 15:15 ST
Mgr. Denisa Polláková13:30 – 14:15 ŠT
Mgr. Jana Puciová14:20 – 15:05 ST
Mgr. Renáta Tkáčová, PhD., MBA13:30 – 14:15 PI
PaedDr. Ľubica Tkáčová12:45 – 13:30 PO
Mgr. Martina Uzíková13:30 – 14:20 ST
PaedDr. Helena Vargová14:30 – 15:30 ŠT
Mgr. Monika Židziková13:30 – 14:15 UT 

Vážení rodičia, prosím Vás, ak máte záujem o konzultáciu s daným vyučujúcim, predtým ho kontaktujte prostredníctvom emailu. Čas konzultácie sa po vzájomnej dohode môže upraviť.