deň, čas od – do
Mgr. Lýdia Ferdinandyová14:20 – 15:05 ŠT
Mgr. Gabriela Gerbocová14:20 – 15:05 UT
RNDr. Katarína Jakubíková14:20 – 15:05 UT
Jana Kandráčová13:00 – 15:00 PO
Mgr. Miroslava Krajníková14:20 – 15:05 UT
Mgr. Katarína Kočiščáková14:20 – 15:05 UT
Mgr. Jana Mišinská14:30 – 15:30 ŠT
Mgr. Patrik Pelegrin12:00 – 13:00 PO
Mgr. Denisa Polláková14:20 – 15:05 ST
Mgr. Jana Puciová14:20 – 15:05 ST
PaedDr. Ľubica Tkáčová14:20 – 15:05 ŠT
Mgr. Martina Uzíková14:20 – 15:05 ST
PaedDr. Helena Vargová14:30 – 15:30 ST
Mgr. Monika Židziková14:20 – 15:05 UT 

Vážení rodičia, prosím Vás, ak máte záujem o konzultáciu s daným vyučujúcim, predtým ho kontaktujte prostredníctvom emailu. Čas konzultácie sa po vzájomnej dohode môže upraviť.