Žiak na maturitnú skúšku z daného predmetu príde s dostatočným predstihom, minimálne 15 min. pred začiatkom prípravy z daného predmetu do priestoru pred  zborovňou. Nezabudnite si občiansky preukazom.