Maturitná skúška 2023

Žiak podľa harmonogramu čaká pred triedou. Doporučujeme žiakom prísť s dostatočnou časovou rezervou.