Maturitná skúška 2020

Časový rozpis dňa 17. 03. 2020 (utorok)

Harmonogram administrácie testov EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry:

do  9:00 h.                           príchod žiakov do školy

09:10 – 09:25 h.                 príchod žiakov do učebne, bez kabátov, tašiek, žiak odovzdá mobil a elektronické zariadenia administrátorovi,  alebo zanechá vo  svojej skrinke, žiaci si sadnú podľa zasadacieho poriadku

09:25 – 09:45 h.                žiaci v učebniach vypĺňajú záhlavia odpoveďových hárkov, administrátori                                         dávajú úvodné pokyny

09:45 – 11:25 h.                administrácia testov EČ MS

11:25 – 12:15 h.                prestávka pre žiakov

12:15 – 12.45 h.                žiaci sú v učebniach a čakajú na zverejnenie tém PFIČ, dostávajú úvodné pokyny,       žiaci nesmú opustiť učebňu

12:45 – 13:00 h.                každý žiak dostane zadané témy, žiaci majú 15 minút na výber témy,                                 v tomto čase nesmú nič písať

13:00 – 15:30  h.               administrácia PFIČ MS  – 1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém                           s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu), čas          na vypracovanie je 150 minút, požadovaný rozsah práce je 1,5 – 3 strany A4 (resp. minimálne 300 slov)

Časový rozpis dňa 18. 03. 2020 (streda)

Harmonogram administrácie testov EČ MS z anglického jazyka:

do  9:00 h.                           príchod žiakov do školy

09:10 – 09:25 h.                 príchod žiakov do učebne, bez kabátov, tašiek, žiak odovzdá mobil a elektronické zariadenia administrátorovi,  alebo zanechá vo  svojej skrinke, žiaci si sadnú podľa zasadacieho poriadku

09:25 – 09:45 h.                žiaci v učebniach vypĺňajú záhlavia odpoveďových hárkov, administrátori                                         dávajú úvodné pokyny

09:45 – 11:45 h.                administrácia testov EČ MS

11:45 – 12:25 h.                prestávka pre žiakov

12:25 – 12.55 h.                žiaci sú v učebniach a čakajú na zverejnenie témy  PFIČ, dostávajú úvodné pokyny,       žiaci nesmú opustiť učebňu

12:55 – 13:00 h.                každý žiak dostane zadanú tému,  v tomto čase žiaci nesmú nič písať

13:00 – 14:00  h.               administrácia PFIČ MS

,

Časový rozpis dňa 19. 03. 2020 (štvrtok)

Harmonogram administrácie testov EČ MS z matematiky:

do  9:00 h.                           príchod žiakov do školy

09:15 – 09:25 h.                 príchod žiakov do učebne, bez kabátov, tašiek, žiak odovzdá mobil a elektronické zariadenia administrátorovi,  alebo zanechá vo  svojej skrinke, žiaci si sadnú podľa zasadacieho poriadku

09:25 – 09:45 h.                žiaci v učebniach vypĺňajú záhlavia odpoveďových hárkov, administrátori                                         dávajú úvodné pokyny

09:45 – 12:15 h.                administrácia testov EČ MS

Maturitná skúška 2020

1. Riadny termín EČ a PFIČ MS 2020 sa uskutoční z predmetov:

  • slovenský jazyk a literatúra                    17. marca 2020  (utorok)
  • anglický jazyk                                             18. marca 2020   (streda)
  • matematika                                                19. marca 2020   (štvrtok)

2. Náhradný termín EČ a PFIČ MS 2019  sa uskutoční v termíne 31. marec – 3. apríla 2020. Dni a miesto konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich s dostatočným predstihom.

3. Termíny ÚFIČMS 2020 sa uskutočnia v termíne od 27. mája 2020 do 28. mája 2020.

4. Opravný termín EČ a PFIČ MS 2020  pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne 3. – 8. septembra 2020. Dni a miesto konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich s dostatočným predstihom.

Žiak podľa harmonogramu čaká pred triedou. Doporučujeme žiakom prísť s dostatočnou časovou rezervou.