Expert geniality show

Už sme Vás informovali, že v decembri sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili tejto zaujímavej súťaži, v ktorej môžu zistiť, ako sú na tom so svojimi vedomosťami v témach Ako funguje svet, Góly, body, sekundy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Mozgolamy, Do you speak english, Päť jazykov kultúry a Dejiny, udalosti, umenie.

Dňa 4.4. sme výsledky súťaže Expert geniality show vyhodnotili, žiakom odovzdali diplomy, vecné ceny a potešili sme sa viacerými peknými umiestneniami v rámci SR, ako napríklad 62. miesto Mateja Rojčeka v téme Góly, Body, Sekundy, alebo Sebastiána Olišára na rovnakom mieste v rovnakej téme.

Všetkým žiakom gratulujeme, tešíme sa z ich snahy, úspechov a prajeme veľa šťastia aj v ďalších súťažiach.            

P. z. Vargová, P. u. Jakubíková

Expert geniality show