Košice v 20. storočí

Dňa 5.4. sa žiaci kvarty zúčastnili veľmi zaujímavej prehliadky centra nášho mesta zameranej na dejiny Košíc v 20. storočí a hlavne v čase 2. svetovej vojny. Pani sprievodkyňa, ktorú nám sprostredkovalo návštevnícke centrum Visit Košice, nás sprevádzala na bicykli a veľmi pútavou formou nám podala množstvo informácií. Dozvedeli sme sa o bežnom živote v Košiciach počas vojny, ako aj o bombardovaní mesta, košických židoch a o ďalších udalostiach spojených s týmto obdobím.

Košice v 20. storočí