1. polrok sa začína1.9.2021
Otvorenie školského roka 2021/20222.9.2021 o 9.00 h/štvrtok
Rozdávanie učebníc KVI+I.A3.9.2021
Triedny aktív  rodičov pre všetky triedy21.9.2021 o 17.00 h  (utorok)
Odovzdanie záväzných prihlášok na maturitnú skúškudo 30.9.2021
Jesenné prázdninyod  28.10. 2021  do 29.10. 2021
Klasifikačná porada za 1. štvrťrok šk. r. 2021/202216.11. 2021 (utorok)
Deň študentov  16.11.2021
Stužková  slávnosť26.11.2021
Informatívne aktívy rodičov1.12.2021, od 17:00 – 18:00 h
Vianočné posedenie21.12.2021
Vianočné prázdninyod  23.12. 2021 do 10.1. 2022
Zimné sústredenieod 10.1.2022   do 15.1.2022
Klasifikačná porada za 1. polrok šk. roku 2021 / 202225.1.2022 (utorok )
Odovzdávanie  vysvedčení31.1.2022
1. polrok končí31. 1.2022
Hodnotiaca porada za I. polrok3.2.2022
2. polrok sa začína1. 2. 2022
Polročné prázdniny4.2.2022 (piatok)
Jarné prázdniny21.2.2022 – 25.2.2022
MS 2022 
Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky:
Slovenský jazyk a literatúra                           15.3.2022 (utorok )
Anglický jazyk                                               16.3.2022 (streda)
Matematika                                                    17.3.2022 (štvrtok)
Prijímacie skúšky1.4.2022 (piatok)
Testovanie T96.4.2022
Náhradný termín EČ a PFIČ MS 20205. – 7.4.2022
Klasifikačná porada za 3. štvrťrok šk. roku 2021/202213.4. 2022 (streda)
Veľkonočné prázdniny14.4.2022 – 19.4.2022
Zápis prijatých uchádzačov20. – 21. 4. 2022
Prihlášky na voliteľné predmetydo 29.4.2022
Informatívne aktívy rodičov4.5.2022  od 17.00 do 18.00 h
Klasifikačná porada za 2.polrok šk. roku 2021/2022 pre oktávu + IV.A18.5.2022 (streda)
Rozlúčka s maturantmi20.5.2022 (piatok)
Akademický týždeň pre maturantov23.5.2022 – 27.5.2022
Maturitné skúšky30.5.2022 – 31.5.20222
KOŽAZ30.5.2022 – 1.6.2022
Účelové cvičenie1.6.2022
Deň detí3.6.2022
Klasifikačná porada za 2.polrok šk. roku 2021/202223.6.2022 (štvrtok)
Školské výlety od24.6.2022
Úprava tried, odovzdávanie učebníc27. – 29.6. 2022
Odovzdávanie vysvedčení30.6. 2022 (streda)
Oceňovanie športovcov30.6.2022
2. polrok končí30.6.2022
Hodnotiaca porada 1.7.2022
Opravný termín EČ a PFIČ MS 20223.-8.9.2022
Všetky naplánované aktivity v pláne práce školy  budú realizované v súlade s bezpečnostnými opatreniami v súvislosti s ochorením COVID-19 a môžu byť pozmenené alebo zrušené v dôsledku odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a momentálnej epidemiologickej situácie, resp. nariadením RÚVZ.