1. polrok sa začína1.9.2023
Otvorenie školského roka 2023/20244.9.2023 o 9.00 h (pondelok)
Rozdávanie učebníc KVI+I.A5.9.2023
Opravný termín EČ a PFIČ5. – 7. 9. 2023
Opravný/náhradný termín maturitné skúšky12.-13.9.2023
Triedny aktív  rodičov pre I.A a I.M11.9.2023 o 17.00 h  (pondelok)
Triedny aktív  rodičov pre ostatné triedy26.9.2023 o 17.00 h  (utorok)
Odovzdanie záväzných prihlášok na maturitnú skúškudo 30.9.2022
Stužková  slávnosť OKT A,B14.10.2023
Imatrikulácia  25.10.2023
Jesenné prázdninyod  30.10. 2023  do 31.10. 2023
Klasifikačná porada za 1. štvrťrok šk. r. 2023/202415.11. 2023 (streda)  
Deň študentov  16.11.2023
TOP športovec – odovzdávanie cien najúspešnejším žiakom v športe za rok 202323.11.2023
Informatívne aktívy rodičov30.11.2023 od 17:00 – 18:00 h
PROEDUCO6.-7.12.2023
Jesenné účelové cvičenie22.12.2023
Vianočné prázdninyod  23.12. 2023 do 7.1. 2024
Zimné sústredenie – LVKod 8.1.2024   do 12.1.2024
Klasifikačná porada za 1. polrok šk. roku 2023/202425.1.2024 (štvrtok)
Odovzdávanie  vysvedčení31.1.2024
1. polrok končí31.1.2024
Hodnotiaca porada za I. polrok31.1.2024
2. polrok sa začína1. 2. 2024
Jarné prázdniny26.2.2024  – 4.3.2024
MS 2024 
Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky:
Slovenský jazyk a literatúra                          
Anglický jazyk                                              
Matematika                                                   
12.3.2024 (utorok)
13.3.2024 (streda)
14.3.2024 (štvrtok)
Prijímacie skúšky25.3.2024 – 19.4.2024
Náhradný termín EČ a PFIČ MS 20249.4.2024 – 12.4.2024
Veľkonočné prázdniny28.3.2024 – 3.4.2024
Klasifikačná porada za 3. štvrťrok šk. roku 2023/202417.4. 2024  (streda)
Deň ZEME – Užhóóó na BIKE do školy22.4.2024
Informatívne aktívy rodičov24.5.2024  od 17.00 do 18.00 h
Prihlášky na voliteľné predmetydo 28.4.2024
Klasifikačná porada za 2.polrok šk. roku 2023/2024 pre oktávu + IV.A15.5.2024 (streda)
Rozlúčka s maturantmi17.5.2024 (piatok)
Akademický týždeň pre maturantov20.5.2024 – 24.5.2024
Maturitné skúšky27.5.2024 – 29.5.2024
KOŽAZ29.5.2024 – 31.5.2024
Účelové cvičenie31.5.2024
Klasifikačná porada za 2.polrok šk. roku 2023/202420.6.2024 (štvrtok)
Školské výlety od 20.6.2024
Úprava tried, odovzdávanie učebníc24. – 27.6. 2024
Odovzdávanie vysvedčení28.6.2024 (piatok)
2. polrok končí30.6.2024
Hodnotiaca porada30.6.2024
Opravný termín EČ a PFIČ MS 20223.-6.9.2024
Plán práce schválený na pedagogickej rade 4.9.2023