1. polrok sa začína1.9.2020
Slávnostné otvorenie školského roka 2020/20212.9.2020 o 9.00 hod.
Účelové cvičenie3.9. 2019
Triedny aktív  rodičov29.9.2020 o 17.00 hod.
Odovzdanie záväzných prihlášok na maturitnú skúškudo 30.9.2020
Jesenné prázdninyod  30.10. 2020  do 31.10. 2020
Klasifikačná porada za 1. štvrťrok šk. r. 2020/2021 a športová rada18.11. 2020
Informatívne aktívy rodičov18.11.2020 o 17. 00 hod.
Deň študentov – športové podujatie + imatrikulácia16.11.2019
Stužková slávnosť4.12.2020
Vianočné prázdninyod  23.12. 2020 do 7.1. 2021
Zimné sústredenieod 11.1.2021 do 18.1.2021
Klasifikačná porada za 1. polrok šk. roku 2020 / 2021 a športová rada   25.1.2021
Odovzdávanie  vysvedčení29.1. 2021
1. polrok končí31.1.2021
2. polrok sa začína1. 2. 2021
Polročné prázdniny1.2.2021
Jarné prázdninyod  22.2.2021 do  26.2.2021
Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky:
16.3.2021 /utorok/ – Slovenský jazyk a literatúra

17.3.2021 /streda/ – Anglický jazyk

18.3.2021 /štvrtok/ – Matematika
Testovanie T924.3.2021
Prijímacie skúšky26.3.2021
Náhradný termín EČ a PFIČ MS 20208.4.-13.4.2021
Veľkonočné prázdninyod 1.4.2021 do 6.4.2021
Klasifikačná porada za 3. štvrťrok šk. roku 2020/2021 a športová rada14.4.2021
Informatívne aktívy rodičov26.4.2021 od 17.00 do 18.00 
Zápis prijatých uchádzačov22.-23. 4. 2021
Klasifikačná porada za 2.polrok šk. roku 2020/2021 pre oktávu12.5.2021
Rozlúčka s maturantmi14.5.2021
Akademický týždeň pre maturantov17.-21.5.2021
Maturitné skúšky24.5.-28.5.2021
KOŽAZ26.5.-28.5.2021
Deň detí1.6.2021
Účelové cvičenie28.5.2021
Klasifikačná porada za 2.polrok šk. roku 2020/2021 a športová rada24.6. 2021
Školské výletyjún 2021
Odovzdávanie vysvedčení30.6.2021
2. polrok končí30.6.2021
Opravný termín EČ a PFIČ MS 20213.-8.9.2021