Koľko stojí štúdium?


Športové gymnázium


25€ na mesiac

Športový manažment


25€ na mesiac

Školský poplatok je stanovený na školský rok (10 mesiacov) vo výške na 25 €/mesiac a výška poplatku sa počas štúdia nemení.

Škola poskytuje príležitosť športovo talentovaným deťom získať vzdelanie v moderne vybavenej škole. Získavanie vedomostí je v súlade s aktívnou športovou prípravou v jednotlivých športových odvetviach.