Mgr. Pavol Blaško

Riaditeľ školy

blasko@sssske.sk

Mgr. Jana Mišinská

Mgr. Jana Mišinská

Zástupkyňa riaditeľa školy

misinska@sssske.sk

PaedDr. Helena Vargová

Zástupkyňa riaditeľa školy pre pedagogickú činnosť

vargova@sssske.sk