Mgr. Jana Puciová

riaditeľka školy

puciova.ssss@gmail.com

Mgr. Jana Mišinská

zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

misinska@sssske.sk

PaedDr. Helena Vargová

zástupkyňa riaditeľky školy pre IUP

vargova@sssske.sk

Mgr. Pavol Blaško

zástupca riaditeľky školy pre športovú činnosť

blasko@sssske.sk