ČINNOSŤ  ŠP

 • hlavnou činnosťou je navrhovať a realizovať nápady, ktoré vychádzajú v ústrety žiakom
 • ŠP zastupuje všetkých žiakov pri jednaní s vedením školy
 • návrhy, názory a problémy žiakov rieši priamo s vedením školy
 • pripravuje akcie ako Imatrikulácia, Mikuláš, Srdiečkový deň, Knižnú burzu, Deň detí a iné.

ČLENOVIA ŠP:

predseda: Liliana Feketeová

Ostatní členovia:

 • Mia Rusinová
 • Robert Seman
 • Michaela Vávrová
 • Ema Šablatúrová
 • Aneta Havrilová
 • Ema Szmereková
 • Šimon Gramata
 • Alexandra Považanová
 • Maroš Giba
 • Lenka Lafková