ČINNOSŤ  ŠP

 • hlavnou činnosťou je navrhovať a realizovať nápady, ktoré vychádzajú v ústrety žiakom
 • ŠP zastupuje všetkých žiakov pri jednaní s vedením školy
 • návrhy, názory a problémy žiakov rieši priamo s vedením školy
 • pripravuje akcie ako Imatrikulácia, Mikuláš, Srdiečkový deň, Knižnú burzu, Deň detí a iné.

ČLENOVIA ŠP:

Predseda: Alexandra Považanová

Podpredseda: Michal Surový

Členovia:

 • Tamara Talianová
 • Samuel Gajdoš
 • Daniel Hajník
 • Jakub Janošík
 • Oliver Gliganič
 • Ivan Novotný
 • Alex Smolák