Mgr. Pavol Blaško

zástupca riaditeľky školy pre športovú činnosť

blasko@sssske.sk

Mgr. Gabriela Gerbocová

učiteľka ANJ

triedna učiteľka SEXTA/II.A gerbocova.ssss@gmail.com

RNDr. Katarína Jakubíková

RNDr. Katarína Jakubíková

učiteľka

jakubikova.ssss@gmail.com

Jana Kandráčová

Jana Kandráčová

vychovávateľka

kandracova.ssss@gmail.com

Vladimír Karnay

Vladimír Karnay

tréner

karnay.ssss@gmail.com

Jaroslav Kolbas

Jaroslav Kolbas

TRÉNER
Mgr. Martin Kopejtko

Mgr. Martin Kopejtko

Florbalová akadémia

m.kopejtko@centrum.cz

Mgr. Miroslava Krajníková

učiteľka

krajnikova.ssss@gmail.com

Mgr. Alica Litecká

Mgr. Alica Litecká

UČITEĽKA

litecka.ssss@gmail.com

Mgr. Jana Mišinská

zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

misinska@sssske.sk

Mgr. Anna Olšavská

Mgr. Anna Olšavská

UČITEĽKA

olsavska.ssss@gmail.com

Mgr. Patrik Pelegrin

Mgr. Patrik Pelegrin

učiteľ

pelegrin.ssss@gmail.com

Mgr. Denisa Polláková

učiteľka

pollakovad.ssss@gmail.com

Mgr. Jana Puciová

riaditeľka školy

puciova.ssss@gmail.com

PaedDr. Ľubica Tkáčová

učiteľka, výchovná poradkyňa

tkacova.ssss@gmail.com

PaedDr. Helena Vargová

zástupkyňa riaditeľky školy pre IUP

vargova@sssske.sk

Mgr. Martina Uzíková

učiteľka

uzikova.ssss@gmail.com

Mgr. Monika Židziková

učiteľka

zidzikova.ssss@gmail.com