Mgr. Michal Badlík

Mgr. Michal Badlík

učiteľ

badlik.ssss@gmail.com

Mgr. Pavol Blaško

Mgr. Pavol Blaško

Riaditeľ školy

blasko@sssske.sk

Mgr. Lýdia Ferdinandyová

Mgr. Lýdia Ferdinandyová

učiteľka

ferdinandyova.ssss@gmail.com

Mgr. Gabriela Gerbocová

Mgr. Gabriela Gerbocová

učiteľka

gerbocova.ssss@gmail.com

Mgr. Jozef Fuňak

Mgr. Jozef Fuňak

učiteľ

gira.ssss@gmail.com

Mgr. Daniela Grácová

Mgr. Daniela Grácová

učiteľka

gracova.ssss@gmail.com

RNDr. Katarína Jakubíková

RNDr. Katarína Jakubíková

učiteľka

jakubikova.ssss@gmail.com

Jana Kandráčová

Jana Kandráčová

vychovávateľka

kandracova.ssss@gmail.com

Vladimír Karnay

Vladimír Karnay

tréner

karnay.ssss@gmail.com

Mgr. Katarína Kočiščáková

Mgr. Katarína Kočiščáková

UČITEĽKA

kociscakova.ssss@gmail.com

Mgr. Martin Kopejtko

Mgr. Martin Kopejtko

Zástupca riaditeľa školy pre športovú činnosť

m.kopejtko@centrum.cz

Mgr. Miroslava Krajníková

Mgr. Miroslava Krajníková

učiteľka

krajnikova.ssss@gmail.com

Bc. Róbert Lukáč

Bc. Róbert Lukáč

tréner

lukac.ssss@gmail.com

Mgr. Jana Mišinská

Mgr. Jana Mišinská

Zástupkyňa riaditeľa školy

misinska@sssske.sk

Mgr. Patrik Pelegrin

Mgr. Patrik Pelegrin

učiteľ

pelegrin.ssss@gmail.com

Mgr. Denisa Polláková

Mgr. Denisa Polláková

učiteľka

pollakovad.ssss@gmail.com

Mgr. Jana Puciová

Mgr. Jana Puciová

učiteľka

puciova.ssss@gmail.com

PaedDr. Ľubica Tkáčová

PaedDr. Ľubica Tkáčová

učiteľka, výchovná poradkyňa

tkacova.ssss@gmail.com

Zuzana Škvareková

Zuzana Škvareková

trénerka

skvarekova.ssss@gmail.com

PaedDr. Helena Vargová

PaedDr. Helena Vargová

Zástupkyňa riaditeľa školy pre pedagogickú činnosť

vargova@sssske.sk

Mgr. Martina Uzíková

Mgr. Martina Uzíková

učiteľka

uzikova.ssss@gmail.com

Mgr. Monika Židziková

Mgr. Monika Židziková

učiteľka

zidzikova.ssss@gmail.com

Mgr. Eva Vítkovská

Mgr. Eva Vítkovská

UČITEĽKA

vitkovska.ssss@gmail.com