Žiaci KVINTY a SEXTY na jazykovom festivale o Japonsku

Dňa 8.4.2019 sa žiaci KVINTY a SEXTY zúčastnili jazykového festivalu, ktorý organizovala Štátna jazyková škola Užhorodská v Košiciach. Tentokrát bol festival venovaný krajine, ktorá sa od tej našej líši snáď vo všetkom…kultúra, jazyk, spoločnosť, ľudia…A tak si žiaci prešli 4 stanovišťami: 

  • prednáškou o krajine, kultúre či národnom kroji
  • kimone s jeho názornou ukážkou
  • potrápili svoju jemnú motoriku a zručnosti pri skladaní ORIGAMI
  • naučili sa správnu techniku jedenia paličkami, napísať svoje meno či pár základných slov
  • pozreli názornú ukážku tradičného bojového umenia JIU JITSU, ktoré si s veľkým nadšením vyskúšali i na sebe.
Žiaci KVINTY a SEXTY na jazykovom festivale o Japonsku