Knižná burza a Náš čitateľský maratón

V marci – mesiaci kníh – sme na našej škole zorganizovali hneď dve  pekné akcie. V knižnej burze sme predávali knihy a opäť sme sa pokúsili o „Náš čitateľský maratón“ , kde si každá stránka našla svojho čitateľa. Študenti čítali rôzne knihy od rozprávok, povesti, dobrodružné, Malého princa, dokonca aj Mama milovala Gabčíka. Cieľom tejto akcie bolo zapojiť čo najväčší počet študentov do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú nové a stále modernejšie aktivity. Čítanie v nás podporuje fantáziu, prehlbuje vnímavosť a je zmysluplnou voľno časovou aktivitou, a aj keď sme športovci, čítanie nám nie je cudzie.

Knižná burza a Náš čitateľský maratón