17.10.2019 Návšteva Centra pre liečbu drogových závislostí

List žiakov Súkromnej strednej športovej školy adresovaný pacientom Centra pre liečbu drogových závislostí.

Milí prítomní,

Na našej škole veľa času venujeme rozhovorom o problematike závislosti, predovšetkým prevencie závislosti. Táto návšteva Vášho centra však nenahradí žiadne prednášky, diskusie, prezentácie o tejto téme. Najlepšou formou prevencie je byť tu dnes s Vami a môcť sa priamo porozprávať o tomto probléme.

Viem, že ste vybočili zo správnej cesty životom, avšak vždy sa dá vrátiť späť. Ak človek potrebuje uniknúť z každodennosti reality a problémov, dá sa to aj inak. Závislosť nie je tou pravou voľbou či je to závislosť na droge, alkohole či na inej látkovej alebo nelátkovej závislosti . Všetky tieto závislosti môžu obrať človeka o zdravie, rodinu, peniaze, súkromný život – o šťastie a radosť.

My ,ako žiaci športovej školy, sme si vybrali šport. Šport nám dáva energiu, každý výkon nás posúva vpred. Spoznali sme mnoho ľudí, ktorí sa stali našimi dôvernými priateľmi, ktorí nám pomáhajú zvládať každodenné starosti i radosti.

Veríme, že keď príde deň, kedy opustite brány tohto centra nájdete tú správnu cestu, ktorou budete ďalej kráčať vo svojom živote. Chceli by sme Vám popriať veľa síl do boja so závislosťou a zároveň sa Vám chceme poďakovať za možnosť zúčastniť sa dnešnej diskusie a aj zato, že sa boli ochotní podeliť sa s nami s Vašimi neľahkými životnými skúsenosťami. Taktiež sa chceme poďakovať aj pani doktorke, že si v tejto uponáhľanej dobe našla chvíľku času a oboznámila nás so životom v tomto centre.

Držíme Vám prsty.

Žiaci Súkromnej strednej športovej školy