Návšteva Domu Pokojnej staroby v Košiciach.

„Mladosť , je niečo čo majú iba mladí, ale čo iba starí vedia múdro využiť.“

Thomas Wolfe

Dňa 21.10.2019 sme pri príležitosti mesiaca úcty k starším navštívili s triedou septimou Dom Pokojnej staroby v Košiciach. Vypočuli sme si ich životné skúsenosti a rady , ktoré sme prijali s pokorou a porozumením. Za vrúcne prijatie sme sa poďakovali malými darčekmi v podobe pozdravov, ovocia a nechýbalo ani sladké potešenie. Za všetkých prítomných sa poďakoval a veľa zdravia do budúcnosti zaželal žiak Sebastián Borok a Martin Sabol.