Jablko cez prestávku

V rámci týždňa zdravej výživy sme sa zamerali najmä na heslo ,, Nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili“. Na našej škole je už tradíciou, že  pri príležitosti Svetového dňa výživy – 16.10. je pre nás prichystaná zdravá desiata v podobe ovocia a zeleniny. Ponúknuť sa mohli žiaci všetkých tried. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy tejto aktivity.

Jesť je nevyhnutnosť, ale správne jesť je umenie.

Jakubíková, Kandráčová, Kunecová, Krajníková

Jablko cez prestávku