Zraz výberu VSFZ U14

Výber VSFZ U14 mal 30.9.2019 zraz v Michalovciach. Žiaci Tercie, Samuel Komárek a Ryan Vodenský, sa tiež zúčastnili tohto zrazu. Chlapci, nech sa Vám darí a nech Vám to naďalej dobre kope.