OVANULA NÁS VÔŇA STARÝCH KNÍH

9. a 11. 10. 2019 sme sa my, žiaci kvinty a 1.A, vybrali do Štátnej vedeckej knižnice na Hlavnej 10 v Košiciach. Spoznali sme jej históriu, systém práce, nazreli do jej zákutí, blúdili popri regáloch v študovni a vychutnali si možnosť  nerušene putovať  svetmi ukrytými v  knihách. Radi sa tam opäť vrátime.

OVANULA NÁS VÔŇA STARÝCH KNÍH