Životné procesy baktérií, húb a rastlín

Minulý týždeň sme sa na hodinách biológie venovali praktickému skúmaniu toho, čo všetko potrebujú semená fazule a iných rastlín na vyklíčenie, akým spôsobom sa rozmnožujú kvasinky a kde sa ich vlastnosti využívajú.  

Žiaci mali vytvorený priestor na overenie svojich teoretických vedomostí a poskytnutý návod na to, ako si tieto jednoduché praktické aktivity môžu vyskúšať aj doma. Zamysleli sme sa pri tom nad tým a diskutovali o tom, kde všade v bežnom živote nás tieto organizmy a ich vlastnosti sprevádzajú.    

Kvarta A a Kvarta B