EXPERT GENIALITY SHOW

Dňa 28. 11. 2019 sa na všetkých zapojených školách uskutočnila súťaž Expert Geniality Show, no a výnimkou nebola ani tá naša. Súťažili skúsení experti z minulého ročníka, aj nováčikovia a všetci experti si mohli vybrať dve z ponúknutých tém – Od Dunaja k Tatrám, Mozgolami, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English, či Góly, body, sekundy, v ktorých mali možnosť riešiť rôzne problémové a logické úlohy. Každý riešil 60 úloh, pričom žiaci sekundy súťažili v kategórii EXPERT 7 a žiaci tercie v kategórii EXPERT 8.

Podrobné pravidlá súťaže a ukážky úloh si môžete prezrieť na stránke www.sutazexpert.sk. Všetkým zúčastnením ďakujeme za ochotu pracovať, za nebojácnosť vyskúšať si, akí sú vo svojich poznatkoch a vedomostiach dobrí a s napätím očakávame a tešíme sa na výsledky.

p.u. Jakubíková

EXPERT GENIALITY SHOW-2