Regionálne kolo Atletiky SŠ

Dňa 25.4. 2019 sa naša škola zúčastnila na regionálnom kole Atletiky SŠ, kde do krajského kola postúpili žiaci:

Martin Ukropec – 100m (1.miesto)

Samuel Kiš – výška (3.miesto)

Sebastián Borok – 1500m (3.miesto)