DEŇ ZEME

Životné prostredie a jeho momentálny stav je veľmi dôležitá téma. Malo by sa o nej nielen rozprávať, ale i niečo konkrétne robiť. Od nášho súčasného postoja k okoliu závisí prežitie všetkých, ktorí sú jeho súčasťou . A tak sme 17. apríla 2019 v rámci aktivít spojených s Dňom Zeme priložili ruku k dielu. Vyzbieraním odpadkov v areáli školy a na sídlisku Železníky sme si spríjemnili prostredie a ukázali, že pomáhať sa dá vždy. Stačí len trocha chcieť.

Deň Zeme 2019