PYTAGORIÁDA 2018/2019

Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie kolo súťaže.

Pripomíname, že v utorok 18. 12. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo tejto súťaže. Pytagoriádu riešili všetci žiaci Prímy, Sekundy, Tercie A a Tercie B. Veľmi sa tešíme, že sa medzi nimi našli aj úspešní riešitelia, ktorí postúpili do obvodného kola, ktoré sa realizovalo v stredu dňa 27. 3. 3019 na Gymnázium Alejová. Z Prímy do obvodného kola postúpili Matúš Palfi, Adam Munka, Patrik Ftorek, zo Sekundy Šimon Vaško, Branko Kolinovský a Ema Szmereková a z Tercie Alex Doša, Pál Szidorán a Vilko Betík.      

Pani učiteľky Mišinská, Krajníková a Jakubíková.