SVETELNÉ ZNEČISTENIE

Pod pojmom svetelné znečistenie rozumieme svetlo rozptýlené v ovzduší. Ide o svetlo vyrobené človekom, teda o umelo pridávané svetlo do nočnej krajiny.

V štvrtok, dňa 28. 3. sa žiaci Prímy zúčastnili exkurzie na tému Svetelné znečistenie v centre voľného času. Dozvedeli sa o problémoch, ktoré spôsobuje svetlo, ktoré nesvieti tam, kam potrebujeme – teda na cestu, ale do oblakov, na hviezdy, do lesa a do okien ľudí, ktorí si potrebujú oddýchnuť.

Žiaci sa zamysleli nad problematikou rušivého svetla počnúc porušením nočného životného prostredia pre živočíchy a rastliny, cez negatívne zdravotné vplyvy až po stratu prirodzeného hviezdneho neba nad našimi hlavami. Uvedomili sme si, že príroda a rovnako my sami tmu jednoducho potrebujeme, lebo jej nedostatok sa skôr či neskôr prejaví negatívne.

Žiakom ďakujeme za peknú spoluprácu v planetáriu, za šikovné odpovede po ukončení prednášky a tešíme sa na ďalšie zážitky, ktoré nás čakajú.

Pani učiteľky Bilecová a Jakubíkov