Oznam pre rodičov a žiakov

Dobrý deň,

V súlade rozhodnutím predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku a zriaďovateľom SSŠŠ, Užhorodská 39, Košice dňa 10.3.2020 je vyučovací proces na Súkromnej strednej športovej škole, Užhorodská 39, Košice prerušený do 13. marca 2020. Žiaci sú odhlásení zo ŠJ do 13.3.2020. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín začne 16.3.2020.

Zároveň  žiadame žiakov, aby sa po návrate z prázdnin do školy, vyhýbali podávaniu rúk a objímaniu sa.

Koronavírus 2019 je akútne respiračné ochorenie spôsobené vírusom – vírusová pneumónia. Ide o kvapôčkovú infekciu, ktorú sprevádzajú tieto klinické príznaky:

  • Zvýšená telesná teplota nad 37,8˚  C
  • Kašeľ
  • Nádcha
  • Bolesť svalov a kĺbov prípadne sťažené dýchanie

Inkubačná doba vírusu  je 2 – 14 dní od vstupu vírusu do organizmu.

Údaje o opatreniach, ktoré sú potrebné ku zamedzeniu rizika infekcie koronavírusom a ostatných respiračných ochorení, sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá je priebežne aktualizovaná a je základným relevantným dokumentom pri postupoch v súvislosti s koronavírusom.

Nakoľko od utorka (10.03.2020) musia občania SR vracajúci sa z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu podstúpiť 14-dňovú karanténu vrátane rodinných príslušníkov, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti, v prípade, že sa Vás toto nariadenie priamo dotýka, žiadame Vás o rešpektovanie tohto nariadenia a ponechanie Vašich detí v karanténe počas 14 dní.

Zároveň Vás žiadame s ohľadom na ostatných žiakov o zváženie nástupu Vášho dieťaťa do školy aj v prípadoch:

1/ že ste navštívili rizikové oblasti a oblasti kde sa koronavírus vyskytol alebo realizovali tranzit cez tieto krajiny (letiská, …) v období jarných prázdnin,

2/ ak máte podozrenie, že ste Vy alebo Vaše dieťa prišli do kontaktu s osobou, ktorá navštívila v poslednom období tieto krajiny,

3/ ak Vy alebo Vaše dieťa vykazuje niektoré z príznakov ochorenia koronavírusom o zváženie ich 14-dňovej domácej izolácie.

Žiadame Vás, aby ste o vyššie uvedených skutočnostiach informovali triedneho učiteľa.

                                                                                                              Vedenie SSŠŠ