Mimoriadna situácia

👉Vážení rodičia, milí žiaci. 👈
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu aj naďalej sa prerušuje vyučovanie na školách do odvolania. Týmto opatrením škola zabezpečuje vzdelávanie inou ako prezenčnou formou a to samoštúdiom žiakov podľa pokynov učiteľov alebo online formou. Na vzájomnú komunikáciu využívame aplikácie https://classroom.google.com/, https://hangouts.google.com, https://meet.google.com/ .
👍Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim.
❗️V čase medzi 8:00 – 14:00 h. bude prebiehať online výučba podľa kalendára tried v aplikácii classroom.❗️
👍V uvedenom čase doporučujeme, aby si žiaci robili domáce zadania a komunikovali s vyučujúcimi.
Všetkým ďakujeme za spoluprácu, trpezlivosť a ústretovosť, prajeme všetkým pevné zdravie.
Vedenie školy SSŠŠ 🍀

#sssstudujvkarantene #studujasportu #sssske #spolutozvladneme