Koľko jazykov vieš….

Každoročne sa 26. septembra oslavuje  Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001.

Jeho cieľom je:

  • upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov
  • podpora bohatej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy
  • podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo nich

Aj my sme sa pripojili k miliónom Európanom a spoločne na hodinách jazykov sme sa zabávali rôznymi činnosťami.

Rozoznávali európske jazyky, skúšali cudzojazyčné jazykolamy, palindromy, jazykové hry či najdlhšie slová  rôznych krajín.

Nie nadarmo sa hovorí: Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.

Koľko jazykov vieš….