Život ako ho (ne)poznáme

Dňa 27. septembra 2019 sa žiaci sekundy zúčastnili podujatia Európska noc výskumníkov s mottom „Život ako ho nepoznáme“. Vybrané nákupné centrá, múzeá a partnerské inštitúcie pripravili pre návštevníkov rôzne interaktívne vedecké prezentácie, diskusie, výstavy, workshopy, veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy. Organizátori podujatia pripravili bohatý a maximálne pestrý program, ktorý oslovil všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách. Žiaci mali príležitosť počúvať a rozprávať sa so špičkovými svetovými a slovenskými vedcami, ktorí ponúkli nové perspektívy na život.

Život ako ho (ne)poznáme