ENTER pre SSŠŠKE

Zariadenie micro:bit je programovateľný mikropočítač a je výsledkom spoločnej iniciatívy širokého spektra súkromných i verejných organizácií, ktorej cieľom bolo vytvorenie lacnej edukačnej platformy. Jej primárnym cieľom bolo zatraktívniť a zjednodušiť výučbu programovania v školách. Tento zaujímavý projekt zastrešila britská verejnoprávna televízna spoločnosť BBC. 

Naša škola vďaka Mgr. Jane Puciovej získala projekt v hodnote 1000€ na nákup takýchto programovateľný mikropočítač a čo nás teda čaká?

Počas úvodných hodín projektu, by sme chceli študentov oboznámiť s používaním micro:bitov.

Pomocou názorných príkladov sa budeme snažiť vzbudiť u študentov záujem o programovanie mikro:bitov a motivovať ich k tvorbe vlastných aplikácii. Vytvorené aplikácie odprezentujú na akciách školy (DOD, Dní španielskej kultúry,…) a web stránke školy.

Študentom pripravíme súťaž, kde predstavia svoje aplikácie, opíšu proces vytvárania a následne predvedú pred porotou (interní učitelia informatiky, matematiky, fyziky, zástupcovia z praxe a rodičia).

Porota najlepšie aplikácie ocení vecnou cenou a špeciálne ocení tie, ktoré budú určené pre hendikepovaných.

Projekt  ENTER sa realizuje s podporou, ktorú naša škola získala z externých zdrojov:

  • Nadácia Pontis,
  • Telekom pri Nadácii Pontis,

Dátum začatia projektu: 2/2022

Dátum ukončenia projektu: 6/2022