ÚČELOVÉ CVIČENIE (2020-2021) – JESEŇ

Neodmysliteľnou súčasťou začiatku školského roka býva aj konanie ÚČELOVÉHO CVIČENIA počas jesenného bloku, ktoré prebieha každoročne v rekreačnom stredisku Alpinka. Športová sekcia školy upravila tradičnú koncepciu a rozhodla sa pre spoluprácu s predstaviteľmi ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY, POLICAJNÉHO ZBORU a ÚPOLOVÝCH ŠPORTOV, resp. SEBAOBRANY. Študenti mali možnosť načerpať nielen teoretické vedomosti, ale predovšetkým vyskúšať si praktické výstupy z príslušných oblastí. Spokojnosť všetkých žiakov Tercie, Kvarty, Kvinty-I.A a Sexty-II.A vrátane učiteľov, resp. trénerov bola na mieste prítomná a na základe toho môžeme akciu ÚC (2020-2021) – Jeseň považovať za úspešnú! Ďakujeme všetkým zúčastneným vrátane príslušníkov vyššie uvedených zložiek 🙂

ÚČELOVÉ CVIČENIE (2020-2021) - JESEŇ
« z 2 »