Medzinárodný deň mieru

V septembri sme si  pripomenuli Medzinárodný deň mieru, ktorý ustanovilo Valné zhromaždenie OSN v roku 2001. Dnes, keď sa mnohé krajiny zmietajú v občianskych vojnách, keď terorizmus vyháňa ľudí zo svojich domovov, stojíme pred úlohou posilniť odkaz spolupatričnosti a ľudského porozumenia. Tento deň vnímame ako deň globálneho prímeria a nenásilia. So žiakmi tercie sme navštívili stĺp mieru v blízkosti školy. Položením kvetov k pamätníku sme si uctili všetky obete na svete, ktoré zomreli v bojoch a vojnách. Na hodinách občianskej náuky žiaci prezentovali projekty, v ktorých sa venovali mierovej tematike. Diskutovali sme o potrebe mieru v národnom aj celosvetovom rozmere. Mier chápeme ako najvyšší morálny princíp, bez ktorého nemôžeme vytvárať spoločenské hodnoty. Vážme si ho!

„ Mier nemôže byť udržovaný násilím, môže byť dosiahnutý len porozumením!“

                                                                                                 /Albert Einstein/