Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých bola témou prednášky v triede Tercia. Dňa 25.2.2020 nám Mgr. Denisa Babiarová špecifikovala skutkové podstaty trestného činu, rozdiel medzi priestupkom, prečinom a zločinom. Ozrejmila hranicu trestnej zodpovednosti mladistvých. Taktiež nás upovedomila o detských reedukačných centrách, väzeniach a liečebno-výchovných sanatóriách. Táto prednáška bola pre nás veľkým prínosom a dosť sme sa z nej naučili.

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých