Srdiečkový deň

Deň Sv. Valentína oslavili aj žiaci SSŠŠ Užhorodská ako Srdiečkový deň. Prostredníctvom pošty, ktorú zrealizovala žiacka študentská rada, boli žiakom doručené srdiečka alebo „valentínky“ zo schránky na to určenej. Atmosféru dňa spríjemnili pesničky na želanie, ktoré zazneli v školskom rozhlase. 

Srdiečkový deň