Regionálne kolo v cezpoľnom behu SŠ

V piatok 20.9.2019 sa žiaci SSŠŠ Užhorodská 39 zúčastnili regionálneho kola v cezpoľnom behu družstiev. V dievčenskom družstve našu školu reprezentovali Sofia Papajová, Fatima Mačičáková a Zuzana Zahornacká. V chlapčenskej zložke súťažili – Marek Drenka, Ľubomír Polačko a Lukáš Liba.

Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Regionálne kolo v cezpoľnom behu SŠ