21.september – Svetový deň mieru

„Posolstvo tým, ktorí prídu po nás. Všetkým tým, ktorí prídu po nás, nech je zachovaná myšlienka mieru a pokojného života na modrej planéte zvanej Zem!“

Na našej škole si tradične každý rok pripomíname Svetový deň mieru pri stĺpe mieru, ktorý máme osadený pri budove školy kultúrnym programom a rozhlasovou reláciou. Každoročne si naši žiaci uctia obete nepokojov a konfliktov vo svete minútou ticha a kvetmi, ktoré zanechajú pri stĺpe mieru. Aj tento rok sme si uctili pamiatku obetí v piatok 20.9 s triedou tercia.

„Nech pokoj vždy vládne na Zemi. Nech je mier na Slovensku.“

Bilecová, Režuchová, Gerbocová

21.september – Svetový deň mieru