Mikulášske repete

„Už je zima, už je čas – Mikuláši majú zraz.Jeden pôjde rovno k nám…“Náš Mikuláš prišiel s anjelom a dvoma čertami, ktorí mu pomohli „odmeniť“ neposlušnejších. Väčšina mu však pekne zaspievala alebo zatancovala a nakoniec všetci dostali sladkú odmenu.

Mikulášske repete