Info o zbierke potravín

Adventné týždne boli v našej škole spojené s charitatívnou zbierkou potravín pre ľudí v núdzi. Ochotne sa do nej zapojili žiaci školy, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci. Vyše 120 kilogramov trvanlivých potravín sme odovzdali zariadeniu Oáza v Bernátovciach, v ktorom nachádzajú svoje útočisko zvlášť v zimných mesiacoch ľudia bez domova.