EXTRÉMIZMUS – história a súčasnosť

29.10.2019 sa žiaci septimy a oktávy zúčastnili seminára ,,Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus“, ktorý zorganizovali  Katedra histórie a Katedra politológie UPJŠ v Košiciach v spolupráci s ďalšími renomovanými vedeckými pracoviskami  Slovenska.  Seminár bol  venovaný otázke extrémizmu, nacizmu, fašizmu vo svete a na Slovensku v kontexte histórie  a súčasnosti a úlohe osobností slovenskej politiky (V.Šrobár, I.Dérer, A.Dubček).  Cieľom bolo  vysvetliť príčiny a dôsledky javov, ktoré sú veľmi aktuálne aj v dnešnej dobe. Príspevky vo forme prednášok, dokumentárnych  materiálov a diskusie žiakom umožnili lepšie pochopiť analyzované problémy, čo je veľmi dôležité pre formovanie ich svetonázoru.

EXTRÉMIZMUS - história a súčasnosť