ENTER pre SSŠŠKE

Ako študentov zaujať na hodinách informatiky? A ako ich pri tom aj naučiť niečo užitočné, ako je digitálna gramotnosť? Ideálnou voľbou je programovateľná „hračka“, ktorá okrem iného bliká, bzučí, reaguje na dotyk či ovláda motorčeky – sada BBCmicro:bit.

Vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis a občianskemu združeniu SPy vznikol projekt ENTER, do ktorého sa zapojila aj naša škola. V rámci projektu sme pre našich študentov získali 1000€ príspevok na sady BBC micro:bitov a Move mini robot MK2 Buggy Kit pre BBC. Pomocou tejto sady mohli naši študenti prakticky a zábavnou  formou  preniknúť do tajov programovania. Oboznámili sa s fungovaním programovateľných obvodov. Zostavovali a programovali BBC micro:bit, pracovali na pripravených projektoch,  tvorili vlastné projekty, delili sa o svoje skúsenosti.