Deň logiky

Počas Dňa Zeme si niektorí žiaci z tried Príma až Kvarta dňa 17.4.2019 vyskúšali svoje logické myslenie v rámci  Dňa logiky, kde spoločne v trojčlenných a štvorčlenných skupinách riešili matematické úlohy, magické trojuholníky, logické skladačky, ale aj Einsteinové hádanky. Po vyhodnotení všetkých úloh sme získali poradie troch najlepších skupín:

1. miesto – Kvarta – Lukacková, Boroš, Hudačin

2. miesto – Sekunda – Kolinovský, Vodenský,  Prevužňák

3. miesto – Príma – Munka, Petrík, Pálfy

Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie matematické dopoludnie!

Deň logiky