Chémia nie len teoreticky

Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Naši maturanti z Oktávy a IV.A  sa stali na jeden deň vysokoškolskými chemikmi a svoje teoretické poznatky z chémie si v praxi overili 28.1.2020 v priestoroch laboratórií Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Žiaci dostali príležitosť vyskúšať si aj náročnejšie experimenty, kde preskúmali rôzne látky, ich reaktivitu a vlastnosti.

Naša vďaka patrí Katedre didaktiky chémie PF UPJŠ za poskytnutie priestorov a celého vybavenia.

Chémia nie len teoreticky