SSŠŠ na bowlingu

Slovenský bowlingový zväz zorganizoval na koniec roka 2020 v rámci projektu „Slovensko žije bowlingom“ turnaj pre deti a mládež do 20 rokov. Turnaj sa koná vo viacerých herniach po celom Slovensku. Z našej školy sa ho v OC Galéria zúčastnilo pod vedením pani Židzikovej 5 žiakov: Samuel
Bugoš, Daniel Hajník, Sebastián Glovacký, Sebastián Olišár (všetci z kvarty) a Štefan Lukács (septima). Pri dodržaní všetkých hygienických opatrení mali možnosť zahrať si hodinu bowling, pričom sa dve hry započítajú do výsledkov turnaja, ktoré budú zverejnené v januári.