Vyplň krátky dotazník, my sa ti ozveme a vysvetlíme možnosti štúdia na našej škole. Sme škola rodinného typu a preto ti v dotazníku tykáme.