Krajská športová olympiáda

Košický samosprávny kraj ako organizátor súťaží žiakov stredných škôl pravidelne na konci šk. roka usporadúva Krajskú športovú olympiádu vo vybraných športových odvetviach. Výborné výsledky dosiahli naši chlapci vo futsale aj florbale, keď obe súťaže s prehľadom vyhrali.Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Futsal : S.Kiš, S.Borok, K.Komár, P.Takáč, L.Lukáč, Š.Lukács, R.Vozár, Ľ.Polačko, M.Szmerek, tréner Bc.R.Lukáč

Florbal : L.Liba, P.Hrabčák, I.Tomčo, O.Pollák, M.Bakajsa, M.Bačišin, F. Vaško,A.Heligman, J.Jurek,M.Vyšňan, tréner Mgr. P. Pelegrín, Mgr.P. Blaško.