Deň učiteľov 2019

Poďakuj svojim učiteľom,

ak  od nich dobré veci vieš,

ak životu viac rozumieš,

ak naznačili smer,

ako ďalej ísť,

ak pomohli obrátiť tvoj ďalší list.

28. marec, deň narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského, patrí všetkým, ktorí sú tu pre nás.

Ďakujeme Vám.

Deň učiteľov 2019