Žiaci KVINTY a SEXTY na jazykovom festivale o Japonsku

Žiaci KVINTY a SEXTY na jazykovom festivale o Japonsku