Bublina Šamorín EYOF

Žiak Kvarty, Šimon Vaško, si takmer po dvoch mesiacoch môže opäť zaplávať, pretože je účastníkom reprezentačného sústredenia v Šamoríne. Spolu s ďalšími dvadsiatimi tromi nominovanými pretekármi, výber EOYF, ho absolvuje v špeciálnej bubline za prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení. Sústredenie potrvá dva týždne, počas ktorých si Šimon bude plniť povinnosti reprezentanta.