ČINNOSŤ  ŽŠR 

 • hlavnou činnosťou je navrhovať a realizovať nápady, ktoré vychádzajú v ústrety žiakom
 • ŽŠR zastupuje všetkých žiakov pri jednaní s vedením školy
 • návrhy, názory a problémy žiakov rieši priamo s vedením školy
 • pripravuje akcie ako Imatrikulácia, Mikuláš, Srdiečkový deň, Knižnú burzu, Deň detí a iné.

ČLENOVIA ŽŠR:

predseda: Aurélia Mária Pasztorová

Ostatní členovia:

 • Samuel Segeďa
 • Šimon Gamrata
 • Šimon Čelko Ferencech
 • Zuzana Ruščinová
 • Robert Seman
 • Michaela Vávrová
 • Martin Dankovič
 • Mia Rusinová
 • Ema Szmereková
 • Nia Repková