ČINNOSŤ  ŽŠR 

 • hlavnou činnosťou je navrhovať a realizovať nápady, ktoré vychádzajú v ústrety žiakom
 • ŽŠR zastupuje všetkých žiakov pri jednaní s vedením školy
 • návrhy, názory a problémy žiakov rieši priamo s vedením školy
 • pripravuje akcie ako Imatrikulácia, Mikuláš, Srdiečkový deň, Knižnú burzu, Deň detí a iné.

ČLENOVIA ŽŠR v školskom roku 2018/2019:

 • Lenka Zapletalová – predseda

Ostatní členovia:

 • Lucia Ševčíková
 • Nikola Hudáková
 • Matej Vyšňan
 • Richard Király
 • Oliver Pollák
 • Veronika Bartošová
 • Maximilián Repko
 • Erika Guzová
 • Mia Rusinová
 • Alexandra Sophia Chovaníková