Preukaz ICIS/EURO 26 

– jeho čipová platnosť (t.j. na MHD, SAD, ŽSR, …) je vždy do konca júna aktuálneho šk. roka

– ak máte zakúpenú aktuálnu známku – ISIC 09/2020 (t.j. na zľavy, …. ) – jeho platnosť je do 30.9.2021