POĎAKOVANIE

Počas obdobia Veľkonočných sviatkov sme na našej škole opäť uskutočnili charitatívnu zbierku trvanlivých potravín pre sociálne odkázané rodiny. Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať všetkým prispievateľom : Kolektívy tried : príma, sekunda , tercia A,B, kvarta, sexta, septima. Jednotlivci:

  • Pollák – kvinta
  • Kopejtko , Petrík – príma
  • Hájnik- sekunda

Pedagogický zamestnanci.

Dávať je trvalejšie potešenie ako prijímať, pretože ten kto dáva, si to pamätá dlhšie. (Chamfort)

Srdečná vďaka