Webová stránka – HTLM – Záverečný projekt

Vypracujte www stránku/y, ktorá bude obsahovať nasledujúce elementy:

  • 3 podstránky
  • text (odstavce),
  • nadpis,
  • minimálne jeden obrázok na každej stránke,
  • jeden externý a 3 interné odkazy,
  • minimálne jednu tabuľku a jeden zoznam číslovaný a nečíslovaný
  • svoju stránku farebne zlaďte
  • využi podfarbenie pozadia

Odovzdať do 6.6.2019


Excel